Προνήπιο

Kάνοντας το παιχνίδι μάθηση και την μάθηση παιχνίδι..

Έχοντας κατανοήσει και σεβόμενοι τις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας, στο μικρό Ναυτίλο το παιχνίδι είναι το μέσο των μαθησιακών μας στόχων γιατί μαθαίνει στο παιδί την πραγματικότητα και ταυτόχρονα σέβεται την ανάγκη του για το φανταστικό. Μέσα απο το βίωμα, το πείραμα, την παρατήρηση και την δοκιμή τα παιδιά του Προνηπιακού μας τμήματος κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκπάιδευση, μαθαίνοντας τα γράμματα, τους αριθμούς.