Πλέκοντας τα Προβατάκια μας !

H χθεσινή μας ημέρα πέρασε όμορφα πλέκοντας τα δικά μας Προβατάκια!

 

προ1

προ2

προ4

προ5

προ6