Η Πελοπόννησος (Μέρος Β')

Κατά τη δεύτερη φάση της εργασίας μας για την Πελοπόννησο, χωριστήκαμε & ο καθένας εργάστηκε γύρω από ένα θέμα που αφορά στο δικό μας γεωγραφικό διαμέρισμα!

 

Αφού συγκεντρώσαμε στοιχεία για την ιστορία του τόπου, για τα γεωφυσικά τοπία, για την μυθολογία αλλά και τις κυριότερες ασχολίες των κατοίκων, τα παρουσιάσαμε και τα συζητήσαμε στην τάξη. 

Επόμενο στάδιο και περισσότερο διασκεδαστικό, ήταν να κατασκευάσουμε μόνοι μας, τον χάρτη της Πελοποννήσου.

Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα και του διαδραστικου πίνακα, σχεδιάσαμε όλοι μαζί στο χέρι τον χάρτη και στη συνέχεια τον χρωματίσαμε όπως τον βλέπαμε από την παρουσίαση. Τέλος, έπρεπε να τοποθετήσουμε και να κολλήσουμε τις πληροφορίες με τα στοιχεία που είχαμε ερευνήσει και συζητήσει μέσα στην τάξη!!!

Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε!!!Φτιάξαμε όλοι μαζί έναν τρισδιάστο, διαδραστικό και πάνω από όλα χειροποίητο χάρτη για το γεωγραφικό μας διαμέρισμα!!!

GEV8

GEV16

GEV18

GEV25

GEV27

GEV30

GEV34