Με τη βοήθεια του Θαλή...

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο του Θαλή, με την οποία και κατάφερε να μετρήσει το ύψος της Πυραμίδας του Χέοπα,  

πήραμε μια ράβδο 1m. ,  υπολογίσαμε τα μήκη των σκιών μας και έτσι υπολογίσαμε το ύψος μας και το ύψος της κολώνας

του γηπέδου μας.

Η δραστηριότητα αυτή μας βοήθησε πολύ να καταλάβουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο & να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματά της. 

Μ.ΥΨΟΥΣ 2

Μ.ΥΨΟΥΣ 3

Μ.ΥΨΟΥΣ 4

Μ.ΥΨΟΥΣ 5

Μ.ΥΨΟΥΣ 6

Μ.ΥΨΟΥΣ 7