Χειροτεχνία για τα δόντια!

 

Ήρθε ή ώρα να κατασκευάσουμε τα δικό μας δόντια... 

...έτσι πήραμε μπουκάλια κομμένα, μπογιές και ξεκινήσαμε!

Δείτε τα αποτελέσματα: 

ΧΣΤ1

ΧΣΤ2

ΧΣΤ4

ΧΣΤ6

ΧΣΤ7

ΧΣΤ8

ΧΣΤ11