Η γη μας !!!

 

ΠΥΡΗΝΑΣ - ΜΑΝΔΥΑΣ - ΦΛΟΙΟΣ

Μάθαμε & ζωγραφίσαμε τα βασικά στρώματα που αποτελούν τη Γη μας !!!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ 4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ 6