Γλωσσική δραστηριότητα με τις ηλεκτρικές συσκευές !

 

Με αφορμή τον ηλεκτρισμό, παίξαμε ένα παιχνιδάκι φωνολογικής ενημερότητας

με τις ηλεκτρικές συσκευές...

ΦΩΝΟΛΙΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ 1

ΦΩΝΟΛΙΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ 2

ΦΩΝΟΛΙΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ 3

ΦΩΝΟΛΙΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ 4

ΦΩΝΟΛΙΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ 5