Δραματοποίηση του Αισώπειου μύθου: Ο βοριάς και ο ήλιος

ΒΟΡΙΑΣ ΗΛΙΟΣ1

ΒΟΡΙΑΣ ΗΛΙΟΣ2

ΒΟΡΙΑΣ ΗΛΙΟΣ3

ΒΟΡΙΑΣ ΗΛΙΟΣ4