Κατασκευή: Ηλεκτρικό κύκλωμα!

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 5