Τα πειράματα για τις σκιές και η καταγραφή της!

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣ1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣ4

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣ6

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣ7