Παιχνίδι ΚΙΜ με σκιές...

 

Τα παιχνίδια ΚΙΜ είναι παιχνίδια που οξύνουν τις αισθήσεις των παιδιών,

αφού χρησιμοποιούν την αφή, την όσφρηση, τη γεύση, την όραση, την ακοή για να παίξουν...

Εδώ χρησιμοποίησαν την αφή τους, μεταφεροντας από χέρι σε χέρι την κάθε σκιά στο καλαθάκι...

ΚΙΜ 1

ΚΙΜ 2

ΚΙΜ 3

ΚΙΜ6