Ο Χαρταετός μας !

 

Την Καθαρά Δευτέρα δε θα μπορούσαμε να μην ετοιμάσουμε μόνοι μας τον χαρταετό μας ...

Τον κατασκευάσαμε, τον στολίσαμε & είναι έτοιμος για εκτόξευση !

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 3

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 6

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 1

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 2