200 χρόνια Ελεύθεροι, χιλιάδες χρόνια Έλληνες

Αφιέρωμα στην Ελληνική επανάσταση: από την άλωση μέχρι την απελευθέρωση.

Μια συλλογική δουλειά των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου μας.