Τα υπέροχα παιδιά μας, μαθητές της Γ’ Δημοτικού δώνουν με την καρδιά τους δώρα και άλλα αναγκαία στο χαμόγελο του παιδιού

{Δώνω}
Αγαπημένο ρήμα των νηπίων που περιγράφει την αξία του μοιράζομαι και του προσφέρω.
Να δώνετε από καρδιάς σαν τα παιδιά!