Σχολικά βοηθήματα

Τα σχολικά βοηθήματα του μικρού Ναυτίλου είναι μια νέα καινοτόμα ιδέα για την οποία είμαστε υπερήφανοι.

Είναι γραμμένα από τους εμπείρους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας με στοχευμένες ασκήσεις , ειδικά διαμορφωμένες στις ανάγκες της σχολικής ύλης του Υπουργείου Παιδείας και με μελετημένη ανάλυση με σκοπό να απαλλάξει τους μαθητές μας από τον τεράστιο όγκο των φωτοτυπιών και των διαφόρων σχολικών βοηθημάτων.

Εξυπηρετεί όχι μόνο την καθημερινή μας πρακτική αλλά και βοηθά τα παιδιά να σκέφτονται και να λειτουργούν μεθοδικά στην ανάλυση του μαθήματος τους μια εμπειρία ιδιαιτέρως χρήσιμη και για την μετέπειτα σχολική τους πορεία.

Τα βιβλία αυτά αφορούν τα βασικά μαθήματα και διανέμονται δωρεάν στην αρχή της σχολικής χρονιάς.