Σκάκι

Το παιχνίδι των Βασιλέων η αλλιώς ο Βασιλιάς των παιχνιδιών, δεν θα μπορούσε να λείπει από το όλον ενός σωστού εκπαιδευτικού προγράμματος, για αυτό και στο σχολείο μας αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των προτερημάτων που καλλιεργεί, το εντάξαμε στο καθημερινό μας ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διδάσκεται μια φορά την εβδομάδα στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σε συνεργασία με δάσκαλους από την ομάδα του Σκακιστικού συλλόγου Κορίνθου <<Αργοναύτης>> .