Ενισχυτική διδασκαλία

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα συμπληρώνεται από τον υποστηρικτικό θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας, φροντίζουμε ώστε όλοι οι μαθητές μας να προοδεύουν παράλληλα και μεριμνούμε ώστε οι συμμετέχοντες στην τάξη να μαθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό.

Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω έκτακτων απουσιών των μαθητών ή για άλλους λόγους, ενισχύουμε τους μαθητές με υποστηρικτικά μαθήματα προκειμένου να επανέλθει το τμήμα σε πλήρη ισορροπία.